RICHTER, Jan. Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137460. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Šťastný.
Uložit do Citace PRO