JELÍNEK, Jan. Mateřská školka [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137537. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO