TRNĚNÁ, Eva. Analýza stížností odběratelů pitné vody [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO