ŠPILÍNEK, Richard. Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.
Uložit do Citace PRO