HRABAL, Josef. Rešerše měřících systémů a metod automatické kontroly obrobků u obráběcích center [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13769. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miroslav Opl.
Uložit do Citace PRO