JUREČKA, Matěj. Stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137714. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO