WERNER, David. Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137767. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO