POSPÍŠIL, Tomáš. Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO