BASTL, Jiří. Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.
Uložit do Citace PRO