PELČÁK, Svatopluk. Komunikace při vyjednávání stavební zakázky [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.
Uložit do Citace PRO