NOVÁČEK, Michal. Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Josef Remeš.
Uložit do Citace PRO