SINGROVÁ, Veronika. Optimalizace provozu čistíren odpadních vod [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137890. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO