SLÁDOK, Marcel. Kultúrno-referenčné centrum Trenčín [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137892. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.
Uložit do Citace PRO