SEMERÁD, Vojtěch. Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO