KUBÍČEK, Lukáš. Příprava a realizace výstavby mateřské školy [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137896. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO