KOPULETÝ, Martin. Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137897. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaroslav Veselý.
Uložit do Citace PRO