BRDEČKOVÁ, Helena. Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137898. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jiří Boštík.
Uložit do Citace PRO