RUDŽÍK, Matej. Korelační koeficienty a oblasti jejich použití [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138065. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Libor Žák.
Uložit do Citace PRO