MLEZIVOVÁ, Veronika. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13826. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO