ŠEDIVÝ, Matúš. Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum. In: Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018, s. 579-583 [cit. 2019-12-06]. ISBN 978-80-214-5614-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138300
Uložit do Citace PRO