VODÁKOVÁ, Eliška. Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Radovan Herzan.
Uložit do Citace PRO