KLEMENT, Jan. Studie snížení ztrát vody [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/138383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.
Uložit do Citace PRO