URBÁN, András, Matouš ZAREMBA, Milan MALÝ, Viktor JÓZSA a Jan JEDELSKÝ. Droplet dynamics and size characterization of high-velocity airblast atomization. Elsevier, 2017, 95(1), 1-11. DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2017.02.001. ISSN 0301-9322. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/138389
Uložit do Citace PRO