SOBOČÍK, Robert. Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bělohradský.
Uložit do Citace PRO