MACHÁČKOVÁ, Kristýna. Eliminace akrylamidu v potravinách [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13868. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ing.Zuzana Ciesarová, CSc Ing.Zuzana Ciesarová, CSc.
Uložit do Citace PRO