KORSA, Filip. Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13897. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO