MROVĚC, Jan. Design počítačové skříně [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO