HRUŠKA, Jindřich. Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.
Uložit do Citace PRO