PODOLA, David. Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14005. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO