STÍSKALOVÁ, Radka. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Breinek.
Uložit do Citace PRO