LIPENSKÁ, Michaela. Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Mária Veselá.
Uložit do Citace PRO