ŠILHAVÝ, Miroslav. Vliv lanthanoidů na fázové transformace vysokoteplotní supravodivé keramiky řady Bi [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.
Uložit do Citace PRO