HORTOVÁ, Miluše. Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14097. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO