ŠEDÝ, Jan. Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2012 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO