BURDA, Pavel. Příprava trojvrstev Ag/Co/Ag [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.
Uložit do Citace PRO