SCHOLZ, Martin. Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO