BUĎA, Vojtěch. Dokončovací metody obrábění a jejich místo v moderní výrobě [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Bumbálek.
Uložit do Citace PRO