BŘICHÁČEK, Pavel. Možnosti využití odpadů z textilního průmyslu při výrobě novodobých izolačních materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.
Uložit do Citace PRO