PEKTOROVÁ, Marie. Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.
Uložit do Citace PRO