BIELESCH, Petr. Rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14337. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Hlavačka.
Uložit do Citace PRO