HŮRKA, Radek. Návrh prototypové SMT linky s využitím nových technologií [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14346. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Hana Hanusová.
Uložit do Citace PRO