IVAN, Aleš. Zdravotně technické instalace bytového domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14421. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Vendlová.
Uložit do Citace PRO