DEKAŘ, Roman. Stroj na obrábění zkušebních tělísek [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14483. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Bronislav Foller.
Uložit do Citace PRO