ŠVANDOVÁ, Kateřina. Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO