KUČERA, Petr. Polarizační nedokonalosti světla v interferometrii [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14532. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO