TRNĚNÝ, Pavel. Alternativní a hybridní pohony automobilů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO