ROZEHNALOVÁ, Petra. Generování nestrukturovaných sítí [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Rudolf Hlavička.
Uložit do Citace PRO