ŠTĚPÁN, Tomáš. Zařízení na zkoušení termoregulačních vlastností termostatických hlavic [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2008 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO