VESELÝ, Ivo. Identifikace parametrů synchronního motoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1472. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Blaha.
Uložit do Citace PRO