TRČKA, Libor. Výroba separačního rámu pro válcovací stolici [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14735. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO